Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce kabelových rozvodů NN mezi rozvodnami A, B a C
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.12.2019 13:21:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 4.12.2019


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 04122019.pdf (99.65 KB)