Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace osvětlení archívu v 1. PP budovy NK, III. etapa
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.12.2019 12:22:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel dnes vydal Vysvětlení zadávací dokumentace 03122019.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 03122019.pdf (98.76 KB)