Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laboratorní instrumentace pro ověřování algoritmů aktivní adaptivní filtrace harmonického rušení
Odesílatel Marcel Pobořil
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2019 10:30:16
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatele Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (244.59 KB)