Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Systém pro zobrazování 3D počítačových modelů v prostředí virtuální reality
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.11.2019 16:52:44
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek