Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení ústřední knihovny FAST
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.11.2019 09:05:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 6.11.2019


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 06112019.pdf (93.45 KB)