Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výpočet a zpracování projektové dokumentace vícehřídelové parní turbíny II
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.10.2019 14:39:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek_ c.1.pdf (93.92 KB)