Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vybavení ústřední knihovny FAST
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.10.2019 07:41:51
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_sign.pdf (348.01 KB)