Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 3D laserový skener
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2019 10:34:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Zmena lhuty pro podani nabidek ze dne 20092019.pdf (71.79 KB)