Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výukový modul magnetické rezonance_The educational Magnetic resonance imaging device
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.08.2019 08:52:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19.8.2019


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19082019.pdf (117.02 KB)