Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka IT techniky 40/2019
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.08.2019 07:04:23
Předmět Oprava změny zadávacích podmínek č. 1

V nové příloze č. 1 - specifikace předmětu, úpravou byla odstraněna kontaktní osoba a místo dodání u jedné položky.
Posílám a uveřejňuji opravenou novou přílohu č. 1.
S pozdravem, Bc. Kubešová


Přílohy
- Nová Priloha_1-Specifikace_predmetu_VZ_Dodavka_IT_40,2019.xlsx (23.26 KB)