Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka IT techniky 40/2019
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.08.2019 13:41:23
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení vydávám změnu zadávacích podmínek č. 1.
S pozdravem, Bc. Kubešová


Přílohy
- Změna ZD č. 1 DNS 40 2019.pdf (309.72 KB)
- Nová Priloha_1-Specifikace_predmetu_VZ_Dodavka_IT_40,2019.xlsx (23.34 KB)
- Nová Priloha_2-Technicka_specifikace HH.xlsx (53.69 KB)