Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Projektová dokumentace na rekonstrukci budovy Nové menzy
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2019 12:25:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12. 2. 2019


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12022019.pdf (111.52 KB)