Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výukový modul magnetické rezonance_The educational Magnetic resonance imaging device
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2019 12:30:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
zasíláme vysvětlení zadávacích podmínek č.1.
S pozdravem
Ing. Marcela Tomisová
9560 - veřejné zakázky

VŠB-Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
tel.: +420 597 325 604
e-mail: marcela.tomisova@vsb.cz
www.vsb.cz


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek_ c.1.pdf (386.66 KB)