Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výukový modul magnetické rezonance_The educational Magnetic resonance imaging device
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.08.2019 15:38:29
Předmět Výzva k podání nabídky_Invitation to tender

Výzva k podání nabídky_Invitation to tender