Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Mytí oken a skleněných výplní v budovách VŠB - TUO
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.06.2019 06:11:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25. 6. 2019.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25062019.pdf (169.72 KB)