Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stolní vlnově-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr s příslušenstvím
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2019 13:17:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek_ c.3.pdf (213.95 KB)