Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce rozvodů zdravotechniky budovy C
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2019 11:59:24
Předmět Výzva

Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_rekonstrukce rozvodu zdravotechniky budovy C.pdf (180.17 KB)