Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stolní vlnově-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr s příslušenstvím
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2019 14:55:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek_ c.2.pdf (219.41 KB)
- Priloha 1 Technická specifikace zakázky_nově.docx (24.62 KB)