Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístroj TG/DSC s příslušenstvím
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2019 18:51:11
Předmět Vysvětlení zadávacích podmínek č.2

Vážení,
zasíláme Vysvětlení zadávacích podmínek č.2.
S pozdravem
Ing. Tomisová, VŠB-TUO


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek_ c.2.pdf (210.04 KB)