Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístroj TG/DSC s příslušenstvím
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2019 18:49:03
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek_ c.2.pdf (210.04 KB)