Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stolní vlnově-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr s příslušenstvím
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2019 12:48:42
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
zadavatel vydal Vysvětlení zadávacích podmínek č.1.
S pozdravem
Ing. Tomisová VŠB-TUO


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek_ c.1.pdf (217.85 KB)