Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Bezodrazová komora
Odesílatel Marcel Pobořil
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2023 13:58:26
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení,
zadavatel v souladu s ustanovením části III. Zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel stejným způsobem, jakým byla zadávací dokumentace k veřejné zakázce poskytnuta, tedy uveřejněním na profilu zadavatele.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (253.51 KB)