Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Energo-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr
Odesílatel Miroslav Jílek
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.12.2023 13:25:00
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- 00 Vysvětlení č. 1.pdf (264.87 KB)