Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Bezodrazová komora
Odesílatel Marcel Pobořil
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.12.2023 09:01:59
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení,
zadavatel v souladu s ustanovením části III. Zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel stejným způsobem, jakým byla zadávací dokumentace k veřejné zakázce poskytnuta, tedy uveřejněním na profilu zadavatele.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (451.03 KB)
- Přílohy k VZD č. 2.zip (1.42 MB)