Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Elektro revize na objektech VŠB-TUO V. etapa
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2023 15:16:44
Předmět Výzva

Vyzýváme vás k podání nabídky. S podzravem, Bc. Kubešová