Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Elektro revize na objektech VŠB-TUO III. etapa
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.11.2023 10:59:23
Předmět Re: Žádost o doplnění zadávací dokumentace

Dobrý den, dle sdělení pověřených pracovníků jsou data na úložišti doplněna.
Zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídky do 30. 11. 2023 do 9:00hod.
S pozdravem, Bc. Kubešová