Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Elektro revize na objektech VŠB-TUO IV. etapa
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2023 17:38:00
Předmět Výzva

Vážení, vyzýváme vás k podání nabídky. S pozdravem, Bc. Kubešová