Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Elektro revize na objektech VŠB-TUO III. etapa
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2023 13:34:58
Předmět Výzva

Vyzýváme vás k podání nabídky.
Řešené objekty jsou uvedeny ve složce POR pod příslušným označením POR.x na úložišti, které je uvedeno ve výzvě k podání nabídky. Zadavatel stanovil prohlídku místa plnění.
s pozdravem, Bc. Kubešová