Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Projektová dokumentace na rekonstrukci budovy Nové menzy
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2019 11:30:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace ze dne 05022019


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace ze dne 05022019.pdf (72.67 KB)