Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Asynchronní dynamometr vč. příslušenství
Odesílatel Miroslav Jílek
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2019 15:34:51
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - příloha 2

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - příloha 2


Přílohy
- 02 DMS Prezentace.ppt (589.50 KB)