Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Asynchronní dynamometr vč. příslušenství
Odesílatel Miroslav Jílek
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2019 15:34:09
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- 00 Vysvětlení č. 2.pdf (275.22 KB)