Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Centrum robotiky v areálu VŠB-TUO
Odesílatel Marcel Pobořil
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2023 15:10:52
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení,
zadavatel v souladu s ustanovením části III. Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel stejným způsobem, jakým byla zadávací dokumentace k veřejné zakázce poskytnuta, tedy uveřejněním na profilu zadavatele.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (291.13 KB)