Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Asynchronní dynamometr vč. příslušenství
Odesílatel Miroslav Jílek
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.05.2019 10:57:46
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

viz přiložený soubor


Přílohy
- 00 Vysvětlení č. 1.pdf (273.90 KB)