Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2023 08:00:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace dne 19032023


Přílohy
- Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace dne 19032023.pdf (186.31 KB)