Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ramanův mikroskop
Odesílatel Miroslav Jílek
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2023 14:06:38
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- 00 Vysvětlení č. 1.pdf (141.51 KB)