Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace prostor menzy
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.03.2023 13:19:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace dne 30032023


Přílohy
- Vysvětlení a změna zadávací dokumentace dne 30032023.pdf (147.61 KB)