Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení interiérů EkF
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.03.2023 13:24:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 28032023


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace dne 28032023.pdf (129.51 KB)