Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO – budovy USSS, FBI, FAST, Hvězdárny a planetária, Krásnopolská – VIII. etapa
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2023 12:35:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.3.pdf (115.76 KB)
- Priloha 5 Cenová kalkulace-úprava.xlsx (17.89 KB)