Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PTK - Cloudové a archivní úložiště
Odesílatel Jan Juřena
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.03.2023 15:51:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V souladu s bodem 2.1 Výzvy k účasti na předběžné tržní konzultaci a v návaznosti na žádost jednoho z potenciálních účastníků předběžné tržní konzultace prodlužujeme termín pro podání Návrhu cloudového a archivního úložiště do 31.3.2023.