Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO – budovy USSS, FBI, FAST, Hvězdárny a planetária, Krásnopolská – VIII. etapa
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2023 13:35:38
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek je součástí zadávací dokumentace