Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Upgrade leteckého simulátoru s certifikační úrovní FNPT I
Odesílatel Marcel Pobořil
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.01.2023 13:27:26
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
zadavatel v souladu s ustanovením části II. Výzvy k podání nabídky poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

S pozdravem
Mgr. Marcel Pobořil


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.pdf (155.17 KB)