Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Digitální mikroskop
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.10.2022 19:52:19
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek je součástí zadávací dokumentace