Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Automobil pro rozvoz stravy
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.07.2022 11:25:53
Předmět Výzva

Vážení, vyzýváme Vás k podání nabídky. S pozdravem, Bc. Kubešová