Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Audity hospodaření VŠB-TUO
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2022 08:28:52
Předmět Výzva

Vážení, vyzývám vás k podání nabídky na audity účetní závěrky pro následující tři účetní období. S pozdravem, Bc. Kubešová