Veřejná zakázka: Elektronizace HR procesů – Etapa II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 738
Systémové číslo: P20V00000255
Evidenční číslo zadavatele: 155/9560/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-033045
Datum zahájení: 31.07.2020
Nabídku podat do: 18.08.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Elektronizace HR procesů – Etapa II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
rozšíření stávajícího zákaznického řešení Elektronizace HR procesů – Etapa I. o podporu procesů, které vznikají v souvislosti:
- s uzavíráním dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ),
- se změnou DPP a DPČ,
- s výplatou odměn z dohod.
Tímto způsobem bude pokryt základní rozsah personálních procesů, tedy procesy při vzniku a změně pracovního úvazku a vzniku, změně a výplatě odměn DPP a DPČ.
Předmět VZ zahrnuje:
- implementace do stanoveného ICT prostředí zadavatele,
- funkční a akceptační testování,
- příprava produktivního provozu a produktivní start, předání do rutinního provozu,
- podpora produktivního provozu v délce 1 měsíce,
- dodávka technické a uživatelské dokumentace v rozsahu umožňujícím správné používání, udržování a správu aplikace,
- školení administrátorů (max. 5 osob),
- školení klíčových uživatelů (max. 15 osob).
Za zadavatelem požadovaný předmět plnění se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí souhrn všech
prací, dodávek a souvisejících služeb, tak jak jsou vymezeny v této zadávací dokumentaci a přílohách, jakož i veškeré další dodávky a služby nezbytné pro úplnou realizaci veřejné zakázky – dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky