Contract: Hygienické potřeby 2/2020

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 510
System number: P20V00000027
Contracting authority registration number: 16/9560/2020
Dynamic purchasing system:
Hygienické potřeby 2019 - 2020
Date of commence: 24.01.2020
Tender submit to: 07.02.2020 10:00

Title, type and description of contract

 • Title: Hygienické potřeby 2/2020
 • Contract type: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodávka hygienických potřeb pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava. Výčet hygienických potřeb včetně jejich specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje doložení technických listů vydaných dovozcem nebo výrobcem všech hygienických potřeb v nabídce dodavatele.
Dodavatel doloží fyzicky jeden kus vzorku položky - viz příloha č.1.
Vzorky doloží dodavatel v jednom uzavřeném balení nejpozději do 5.2. 2020 do 9:00 hod
na adresu:
Adresa pro doručení vzorků:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Oddělení veřejných zakázek
Ing. Marcela Tomisová
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava – Poruba
Balení se vzorky je možno zaslat poštou na výše uvedenou adresu nebo doručit osobně na podatelnu zadavatele v jeho sídle, budova A, místnost A 109 v pracovní dny od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Způsob doručení balení se vzorky:
V uzavřeném zabezpečeném balení do výše uvedeného místa pro doručení vzorků. Balení bude označeno zřetelně níže uvedeným štítkem, který bude vytištěn na přední části balení písmem o velikosti písma alespoň 5 mm (doporučený vzor dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Contract regime: not under the Act regime

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Department name: Veřejné zakázky
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL links

Contract performance