Contract: Hygienické potřeby 6/2021

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1014
System number: P21V00000129
Contracting authority registration number: 77/9560/2021
Dynamic purchasing system:
Hygienické potřeby 2021-2022
Date of commence: 04.05.2021
Tender submit to: 14.05.2021 11:00

Title, type and description of contract

 • Title: Hygienické potřeby 6/2021
 • Contract type: Supplies

Brief subject description:
Dodavatel dodá předmět veřejné zakázky část jedna, část dvě, část tři, část čtyři specifikovaný v příloze č. 1 zadavateli do 21 dnů od účinnosti smlouvy.
Dodavatel dodá předmět veřejné zakázky část pět, část šest, část sedm specifikovaný v příloze č. 1 zadavateli v době od 15. 7. 2021 do 31. 8. 2021 na základě písemné výzvy zadavatele do 21 dnů od účinnosti smlouvy.
Vzorky doloží dodavatel v jednom uzavřeném balení nejpozději do 14.5. 2021 do 11:00 hod
na adresu:
Adresa pro doručení vzorků:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Oddělení veřejných zakázek
Ing. Marcela Tomisová
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava – Poruba
Balení se vzorky je možno zaslat poštou na výše uvedenou adresu nebo doručit osobně na podatelnu zadavatele v jeho sídle, budova A, místnost A 109 v pracovní dny od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Contract regime: not under the Act regime

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Name of the department: Veřejné zakázky
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Contact

Responsible public procurement

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance