Other documents - public

Procurement procedure: Organizační zajištění plesu VŠB-TUO 2021

Document information

Name: Oznámení o zrušení zakázky
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF oznámení o zrušení zakázky.pdf
Size: 185.23 KB
Actual file version: 05.02.2020 10:54:37
MD5 hash: 6b44436581a8b75713b433bbf02c0e78
SHA256 hash: 5e56ea413308a0eaa204379a728943019fb94b2d655b1ce9a8b84ecc1fe3c12b

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 05.02.2020 10:54:37 Oznámení o zrušení zakázky other documents - public - oznámení o zrušení zakázky.pdf 185.23 KB