Procurement documents

Procurement procedure: Organizační zajištění plesu VŠB-TUO 2021

Document information

Name: Návrh smlouvy
Description:

Actual file version

File name: Dokument MS Word Příloha 1 návrh smlouvy o dílo ples VŠB 2021.doc
Size: 111.50 KB
Actual file version: 08.01.2020 07:19:42
MD5 hash: 05a76c73e965f413dd808fa9f7c3c0a0
SHA256 hash: f739e93d1e77f58bcf2b8b9ec69d29a258b22600ad9b603a9c56677ae6d5f016

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 08.01.2020 07:19:42 Návrh smlouvy procurement documents - Příloha 1 návrh smlouvy o dílo ples VŠB 2021.doc 111.50 KB