Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Ochranné antikovidové prostředky a pomůcky 2020-2021
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.09.2020 14:30:32
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace DNS Ochranné antik.prost. a pomůcky č.1.pdf (113.29 KB)